Kvars UVC mikrob öldürücü boru, onun emissiya spektral xətti 253.7nm dalğa uzunluğu adi gözlə görünməzdir.253.7nm dalğa uzunluğu yaxşı bir bakterisid təsir göstərə bilər.Bunun səbəbi, hüceyrələrin işıq dalğalarının udma spektrində qanuna malik olması və 250nm ~ 270nm dalğa uzunluğu ilə ultrabənövşəyi şüaların böyük bir udulmasına sahib olmasıdır.Udulmuş ultrabənövşəyi şüalar əslində hüceyrələrin genetik materialına təsir göstərir.Yəni, genetik materialın mutasiyaya uğramasına, bakteriyaların dərhal ölməsinə və ya sterilizasiya məqsədinə çatmaq üçün nəslini çoxalda bilməyəcəyinə səbəb olan DNT.UVC borusu xəstəxana dezinfeksiyasında, qida gigiyenasında, avadanlıqların dezinfeksiyasında, müxtəlif gigiyena yerlərində və dərinin yaşlanmasında geniş istifadə olunur.