Nadir torpaq trifosforlu luminofor içəridə luminescent material olaraq qəbul edilirfloresan boru.İşığın səmərəliliyini artıran və işığın zəifləməsini azaldan qabaqcıl su-toz örtük texnikası. Ənənəvi kalsium laktofosfat lüminesans materialı ilə müqayisədə, parlaqlıq əmsalı 35% artır və onun rəng göstərmə indeksi 85-dən çox ola bilər ki, bu da obyekti yaxşı yatışdırır. , daha parlaq, daha aydın və daha rahat.Aşağı işıq çürüməsi ilə, ömrüTrifosforlu Floresan Boru 12000 saatdan çox ola bilər.Bu tip üçün müxtəlif rəng temperaturları yaradılmışdırFloresan boru müxtəlif mühitlərə uyğunlaşmaq üçün.Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif növ floresan lampa lampaları yalnız eyni güc elektron balastla istifadə edilə bilər.