Rəngarəng həyat

An ultrabənövşəyi lampakimi də tanınıruv qara işıq lampası, görünən işıq və rentgen şüaları arasında dalğa uzunluqlarına malik elektromaqnit şüaları yayan bir cihazdır.Ultrabənövşəyi lampa, adətən, 400 nm-dən qısa, istənilən dalğa uzunluğunda radiasiya yayan materialla doldurulmuş elektrik boşalma lampasından ibarətdir və o, daha sonra aşağıdakılara bölünür.UVA(315-400nm),UVB(280-315nm) vəUVC(100-280nm).Uv qara işıq boruları adətən kvarsda və ya ultrabənövşəyi şüaları adi şüşədən daha yaxşı ötürən xüsusi şüşədə yerləşdirilir.

Hüquq-mühafizə orqanları pulların həqiqiliyini müəyyən etmək üçün onlardan istifadə edə bilərlər.Birləşmiş Ştatlar və bir çox başqa ölkələr öz böyük nominallarında yalnız qara işıq altında göstərilən görünməz flüoresan zolaqdan istifadə ediblər.